info: 091-578-6545

kamena kuća

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA!

Rekonstrukcija za razliku od sanacije, podrazumijeva promjenu izgleda krovišta, bilo kao sastavni dio radova na cijelom objektu ili samo na krovištu. Za rekonstrukciju je obično potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu.

Razlozi za promjene i radove na krovištu mogu biti dotrajalost elemenata krovišta (grede, podrožnice i ostalo) ili dotrajalost pokrova, prokišnjavanje, poboljšanje energetske učinkovitosti ili prenamjena prostora u stambeno potkrovlje.

Prije same sanacije ili rekonstrukcije, potrebno je donijeti odluku hoće li novi krov biti obični (tavan) ili ventilirani (mogučnost izrade potkrovnih prostorija). Za navedeno je potrebno savjetovanje stručne osobe, obzirom da o toj odluci ovisi vrsta i način izvođenja radova.

Uobičajena drvena konstrukcija

Obični krov je najčešća krovišta s kojim se danas srećemo. To je konstrukcija koja se sastoji samo od greda(rogovi), letve i crijep.

Za razliku od običnog krova, ventilirani krov je takavda je kod njega omogućeno strujanje zraka po cijeloj površini ispod crijepa, odnosno između pokrovnog materijala i same konstrukcije krova. Sama konstrukcija krov označava vodonepropusni sloj ispod pokrovnog materijala, koji mogu biti od raznih materijala (ljepenke na bazi bitumena ili samonosive folije..).Debljina ili visina ventiliranog sloja ovisi o nagibu i duljini krovne plohe, a za naše krajeve je preporučena visina 5 cm. Ventilirani krov omogučuje duži vijek trajanja krovne konstrukcije i ugodnosti boravka ispod istog.

ventilirani krov
  1. 1. Drveni rogovi
  2. 2. Daska
  3. 4. Folija
  4. 4. Izolacija
  5. 5. Kontra-letve
  6. 6. Folija
  7. 7. Letve
  8. 8. Crijep

S obzirom na namjenukoja če biti ispod krovišta, odlučujemo i o tome na koji čemo način riješiti toplinsku izolaciju.

Ako će naše potkrovlje biti nestambeno (obični tavan), toplinsku izolaciju ćemo postaviti na stropu prema negrijanom prostoru. Prvo čemo postaviti na stropnu ploču parnu branu (PE folija). Poslije toga između okomito postavljenih nosača ugrađujemo toplinsku izolaciju od kamene vune ukupne debljine sloja 15 – 20 cm ( Knauf, Ursa ili neki drugi proizvođač ). Nakon postavljanja kamene vune možemo izraditi pod tavana polaganjem daske, tako da imamo prohodnu površinu.

U slučaju da ćemo potkrovlje koristiti kao stambeni životni prostor, toplinska izolacija se postavlja ispod konstrukcije krovišta, u slojevima kako slijedi: ispod pokrova postavljamo vodonepropusnu i paropropusnu foliju, zatim, između rogova stavljamo izolirajući sloj kamene vune odgovarajuće debljine, te parnu branu. Donju stranu krovne konstrukcije podpogled (strop) možemo završiti gips pločama ili nekom vrstom drvene obloge, po želji investitora.

Referenca za ovaj članak: Adaptacija-stana.net | Izrada krovišta

Ukoliko ste u fazi planiranja stambenog ili poslovnog prostora i potrebna Vam je stručna pomoć, kontaktirajte nas putem telefona ili kontakt obrasca